Educating about fire

made reality

Uitdaging

Bewustwording van brandgevaar

Paniek! Er is brand. Wat moet ik doen? Welke handelingen moet ik verrichten? Dit soort vragen zijn precies de vragen die je altijd wil voorkomen. Daarom hebben wij een tool ontwikkeld voor kinderen om spelenderwijs te leren met welke middelen de brand geblust moet worden.

Oplossing

Augmented Reality app

Wij ontwikkelden hiervoor een AR app waarbij middels Augmented Reality projectie, duidelijk wordt welke blusmiddelen de juiste zijn om de brand te blussen. Als de handelingen misgaan wordt de brand heviger. Op deze manier vindt er, zonder dat er daadwerkelijk iets ernstigs gebeurt, bewustwording plaats en wordt het meteen duidelijk wat de gevolgen zijn van een verkeerde keuze.